1 2 3 4

Post Page Advertisement [Top]

2016-2020 оны ажлын тайлан


Сайн байна уу та. ‪

‪Корона вирусын улмаас хорио цээрийн дэглэм тогтоосон тул та нарыгаа урьж уламжлалт маягаар тайлан тавих боломжгүй байна. Иймд 2016-2020 оны хооронд төлөөлөгчийн хувиар хийж хэрэгжүүлсэн ажлынхаа товч тайланг цахимаар хүргэж байгааг минь хүлээн авна уу! 2016-2020 он иргэдийгээ сонссон иргэдийн оролцоотой бүтээн байгуулалтын их ажил өрнүүлсэн жилүүд байлаа...
Bottom Ad [Post Page]